معرفی

مشخصات فردی

خسرو جنانی

نام - نام خانوادگی : خسرو   جنانی

پست الکترونیکی : kh_janani@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : فارغ التحصیل دانشگاه تحقیقاتی پالرموی ایتالیا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : فارغ التحصیل دانشگاه تحقیقاتی پالرموی ایتالیا

سوابق اجرایی

 

سوابق خدمتی (مشاغل و مدت اشتغال) عنوان قبلی و فعلی در واحد استان یا بیرون دانشگاه با ذکر مدت به ترتیب تاریخ:

فارغ اتحصیل دانشگاه تحقیقاتی پالرموی ایتالیا در مقطع کارشناسی ارشددر رشته معماری

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران مهندس پایه 1 ارشد

مدرس دوره های تخصصی آموزش ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی استان تهران

عضو انجمن مهندسان راه وساختمان ایران

3 سال مدیر گروه معماری عضو شورای

سوابق تدریس: دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه فنی ومهندسی

مشاور عمرانی واحد شمال 7 سال

دانشگاه تهران مرکز مدرس

دانشگاه الزهرا

دانشگاه شاهد

دانشگاه تهران

دانشگاه علمی کاربردی

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

تدریس در دوره های تخصصی پایه ارتقاع مهندسین عبارتند از:

1-    به کار گیری استاندارد ها ,مقررات ملی ساختمان راهنمای طراحی در معماری

2-   اصول طراحی بنا های بلند مرتبه سازه هوشمند در بناهای مرتفع

3-   معماری پایدار ئ روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

4-   اجرا مکانیک خاک پی های سطحی گور برداری وتخریب بنا های فرسوده جهت مهندسین عمران ومعماری

5-   پژوهشهای در دست اقدام:

6-   مصالح آینده با رویکرد معماری پایدار تکنولوژی ساختمانهای آینده معماری پایدار

7-   ساخت مولفه های اقتصادی سازی خانه های بومی

8-   دریافت گواهینامه بین المللی رویکرد های نوین  و مقاله استفاده از مصالح پلیمری etfe در معماری پایدار معماری سبز

فعالیت های برجسته خدمتی، اقدامات مهم، ابتکارات ، اختراع، اکتشاف، طرح های پژوهشی و ... انجام شده یا در حال انجام (به ترتیب اهمیت):

1-    ساخت مولفه های اقتصادی سازی خانه های بومی

2-   دریافت گواهینامه بین المللی رویکرد های نوین در مقاله استفاده از مصالح پلیمری etfe در معماری پایدار معماری سبز

3-   تایف مقاله های isi

زمینه های مورد علاقه پژوهشی:شهرسازی معماری پایدار .سازهای هوشمند مصالح نوین ساختمانی معماری انرژی

 

 

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

صبا سینایی-سپیده محبی- کامران فراهانی-

محسن مقدسی- فهمیه الماسی

الهام هاشمی-نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : تهران دانشکده معماری تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 12

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب تمام وقت

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1372.2.1

خسرو جنانی
خسرو جنانی

محل خدمت :
    تهران دانشکده معماری تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^